Basaltfiberpontoner i Kullavik

Kullavik 2016-05-31 (9)

Till Kullaviks hamn har SF Pontona byggt och installerat SF Prodock. De flytande betongpontonerna är armerad3 med basaltfiber. SF Prodock är en ny produkt baserad på patenterad teknologi. Viktiga fördelar med basaltfiber är att det inte korroderar och att det möjliggör lätta konstruktioner.

För mer information om produkterna eller projektet, vänligen kontakta Stig Jansson på SF Pontona.