Contact

Andreas Andreas Neumüller
Försäljning öst

andreas@sfpontona.se
Cell: 070 370 57 58

SF PONTONA SVERIGE AB
Gribbylundsvägen 15
187 62 Täby
Stig Stig Jansson
Försäljning väst

stig@sfpontona.se
Tel: 0304 66 81 82

SF PONTONA SVERIGE AB
Vallhamns Hamn 471 93 KÅLLEKÄRR
Fredrik Fredrik Odhe
VD

fredrik.odhe@sfpontona.se
Cell: 070 584 62 26

SF PONTONA SVERIGE AB
Gribbylundsvägen 15
187 62 Täby
Peter Peter Santesson
Internationell försäljning

peter@sfpontona.se
Tel:+46 (0) 317792791
Cell: +46 (0) 705 800 882
Fax: +46-304-668196
Skype: Peter.Santesson

SF PONTONA SVERIGE AB
Vallhamns Hamn 471 93 KÅLLEKÄRR
Tor-Øyvind Tor-Øyvind Halvorsen
VD

post@pontona.no
Tel: +47 69339610
Fax: +47 69328446
Cell: +47 95061499

SF Pontona Norge AS
Box 33
Bruket 19
1620 Gressvik
Norge
René René Rostad
Salg

rr@pontona.no
Tel: +47 900 76 309
Fax: +47 69328446

SF Pontona Norge AS
Box 33
1620 Gressvik
Norge
Henrik Henrik Breuning
Försäljning Danmark

henrik@sfpontona.dk
Tel: +45 31 15 15 54
Fax: +45 33 41 01 26

SF Pontona ApS
Amaliegade 26
DK-1256
Copenhagen K
Denmark