Hällevik – nu har vi bryggplatser för din båt !

Hällevik Resort i Hälleviksstrand bygger hotell, restaurang, exklusiva bostäder och en fin ny hamn för ca 350 båtar.
I slutet av juni genomfördes etapp 1 i hamnbygget. SF Pontona har lagt ut huvudbryggan 145m med SF1030 pontoner och 145m med SF1040 som vågbrytare, samt förtöjningsbommar.
Inför 2012 kommer ytterligare några hundra meter helbetongpontoner att läggas ut, samt tillhörande förtöjningsbommar.
Är du intresserad av en båtplats för allt från ekor till superyachts, ring 0722-058299.

 

[mappress mapid=”1″]