Exempel på installationer i Sverige

Almösund, typ SF31 trä/betongbrygga

Björkö, SF1024 helbetongponton

Blidö, X-line pontoner

Hornsberg, SF1030 med special rundlar

Hässelmara

Kullön

Nynäshamn, 5 meter bred vågbrytare, SF500

Rönnäs, typ 31 samt SF300

Sandhamn, SF 1024