Invigning

Invigning-Svitzer

Den 19/5 var den officiella invigningen av Svitzers bogserbåtshamn i Lahälla. 35 inbjudna gäster var på plats. De två pontonerna är 10×23 meter vardera och är specialdesignade för att bogserbåtar skall kunna förtöja vid dem samt för att lastbilar skall kunna köra ut på dem. (Liknande pontoner skulle gå att bygga tvåvånings flytande hus på om man går i såna tankar..)