Karlskronas nya gästhamn är klar !

Karlskronas nya gästhamn är klar. Där har vi levererad 270m helbetongbrygga och en 85m lång vågbrytare, med plats för 90 talet båtar vid gångbara Y-bommar. Belysningsstolparna kommer från El-Björn.
Karlskrona-Slutbesiktat-22414(24)Karlskrona-Slutbesiktat-22414

Karlskrona Gästhamn