Kvarnholmen

kvarnholmen BW1

kvarnholmen BW2

kvarnholmen hamn

Utsatt läge i Stockholm. Mitt i Stockholms mest trafikerade farled finns Kvarnholmens BK. Det är ett mycket utsatt läge och för att skydda sin hamn på bästa sätt valde Kvarnholmens BK att gå med SF Pontonas tunga vågbrytare SF400. Vågbrytaren är specialanpassad för platsen med sina vinklade gavlar. Resultatet blev en mycket skyddad inre hamn. Den inre hamnen består av total 70 meter SF Basic-2,4 samt Y-bommar från WM-bommen.
För frågor om projektet, vänligen kontakta Andreas Neumüller på SF Pontona.

Exposed location in Stockholm. In the middle of Stockholm’s busiest shipping lane you find Kvarnholmen Boat Club. It is a very vulnerable position and to protect their harbor in the best way Kvarnholmen BK chose to go with an SF Marina heavy breakwater type SF400, customised with angled ends. The inner harbor consisting of 70 meters SF Basic 2.4 and slipways from WM- bommen is now safely protected. For questions about the project, please contact: Andreas Neumüller at SF Pontona .