Hantverk

På Tjörn, mitt på den svenska västkusten ligger vår fabrik, Wallhamn. Här tillverkar vi pontoner i direkt anslutning till havet. Genom åren har vi hittat en bra balans mellan det konventionellt hantverksmässiga och en industriell produktion.

Vi gjuter både standard pontoner och kundanpassade pontoner.Varje ponton gjuts enligt en specifik “shop drawing” där alla ingående komponenter specificeras; det kan röra sig om kanaler och brunnar för el och vatten, ingjutningshyslor för pollare, kopplingstyper, förankringsbyglar och förankringsbrunnar eller skenor för montering av y-bommar.

All produktion och alla kvalitetsparametrar dokumenteras i vårt kvalitetssäkringssystem. Som kund har du sista ordet om hur din ponton skall se ut. Pontonen designas utifrån dina önskemål och erdforderligt material, såsom ingjutningsgods, beställs av beprövade leverantörer. Efter gjutning monteras, alternativt, provas extrautrustning.

Som ett led i vår kvalitetssäkring sjösätts pontonen vid vår kaj innan leverans och fribord mäts.