Livslängd

Den konstruktiva livslängden på en betongponton bestäms av täckskiktets tjocklek, betongkvalitén, vattnets salthalt och värme.

Täckskiktet är den mängd betong som skyddar stålarmeringen. Betongen är från början basisk men blir med tiden sur. En basisk betong hindrar armeringen från att rosta. Ju högre betongkvalité du har och ju tjockare täckskikt du har desto längre tid tar det innan armeringen rostar. När armeringen rostar minskar konstruktionens styrka och rosten ökar också armeringens volym vilket spränger sönder betongen. När detta sker är den konstruktiva livslängden på pontonen uppnådd. Våra helbetongpontoner har vi en konstruktiv livslängd på ca 50 år.

Cellplasten måste vara av god kvalitet för att minska risken för vatteninträngning i de celler som utgör cellplasten. Därför jobbar vi endast med certifierade leverantörer av cellplast.

Likaså är övriga komponenternas kvalitet avgörande för livslängden, som ingjutna byglar. Träfendern som ofta ligger utanpå betongpontonen är tryckt enligt NTR-A.

Troligen kommer den ändå att byta ut under pontonens livslängd och att det då ska gå enkelt. Av denna anledning är alla våra ingjutningshyslor av rostfritt stål.

Våra pontoners långa livslängd ger en god och långsiktig ekonomi.