SF1050

Helbetongponton SF1050

Det 5 meter breda betongdäcket lämnar ingen oberörd. Bryggor med fem meters bredd finns att beskåda i Fjällbacka och i Nynäshamn.

 
SF1000 broschyr