SF1080

Helbetongponton SF1080

Dessa pontoner har vi sålt till Marinstaden där de utgör de flytande vägarna till de flytande husen

 
SF1000 broschyr