Service

Varje brygganläggning måste underhållas för att säkerställa god funktion och en lång livslängd. Kopplingar måste kontrolleras, förankringar justeras och vissa slitdelar bytas ut. Du kan vända dig till SF Pontona för att få ditt servicebehov tillgodosett. Du kan även teckna serviceavtal med oss och på så sätt enkelt och löpande få allt arbete utfört.

SF Pontona ersätter slitna komponenter med kvalitetsdelar och garanterar att arbetet blir professionelt utfört.