Hässelmara


Våren 2011 levererades dessa fina trädäckade helbetongpontoner till en privat kund i Stockholms skärgård. Vi använde oss av vanliga standardpontoner från vår SF1000-serie, SF1030, varje ponton är 15 meter lång och 3 meter bred. Som standard har pontonerna ett fribord på ca 50 cm, i detta fall ville kunden ha ett högre fribord, ca 72 cm. Ingjutna RF hylsor håller knapar och pollare på plats, träklädda RF-flaps mellan skarvarna och 2 badstegar fullbordar anläggningen.