Hornsberg


På Kungsholmen i Stockholm bygger JM Entreprenad en helt ny stadsdel, Hornsbergs Strandpark. En viktig del av projektet var de tre rekreationsbryggor som JM beställde av SF Pontona våren 2011. Utmaningen här var att längst ut på bryggan skulle det vara en rund del på 7 meters diameter. Detta löstes genom att använda en standard SF1030, 20 meter lång och 3 meter bred, på denna bultades sedan 2 st cellplastfyllda helbetongpontoner i formen av en halvmåne, dessa bildade tillsammans sedan den avslutande runda delen. På bryggan skulle det även byggas en soffdel samt ett stort bord där det gick att grilla. Landgången är speciell då kravet var att den skulle vara 12 meter lång, allt för att klara tillgänglighetskraven för handikappade. Under sommaren 2012 har bryggorna använts flitigt av de boende. Bryggorna är tillgängliga för allmänheten.