Saltviks Camping klart !

Pontona fick nöjet att leverera Saltviks Campings nya hamn.
Saltviks Camping ligger som en pärla strax norr om Grebbestad på Västkusten och har satsat på 100-talet nya båtplatser som skyddas av en kraftig 4 meters bred vågbrytare.
Hamnen kommer även att ge ett fint skydd för badplatsen.
Slutbesiktningen gick utan anmärkning och anläggningen är nu klar att tas i drift.