Sandared

Sandared

Cirka två veckor gick det från beställning till leverans och installation av den här fina betongpontonen i Sandared. 2,4 meter bred och 10 meter lång.

Kontakta Stig Jansson för mer information om projektet.