SF300

SF300 som skydd för en hamn innanför.

SF300 fungerar som utmärkt förtöjningsbrygga i vackert väder.

SF300 utmärkt funktion i många, många år med ett minimum i underhållskostnader.

SF300 helt infrusen. Det blir denna anläggning varje år. Inga problem. SF Pontona.

SF300 med bränsleutrustning ingjutet.

SF300 är på väg över något hav. Notera de djupa vingarna som utgör turbulenskammaren.

SF300 med bojförtöjning på utsidan.

En vågbrytare är ett skydd för en hamn. Den kan komma att utsättas för extrema krafter när någon storm som Gudrun eller Per bestämmer sig för att syna en installation. SF300 är en 3 meter bred vågbrytande helbetongprodukt. Vår erfarenhet säger att 3 meters bredd är minimum för att framgångsrikt kunna använda sig av turbulenskammare, “vingar”, under pontonen. SF300 serien har utvecklats under 35 år och är idag en mycket väl utprovad produkt som fungerar i utsatta lägen. Ofta finner man SF300 som en yttre pir för skydd av lättare trä/betongbryggor, typ SF31. I många fall när man diskuterar skydd mot svall snarare än vindgenererad havssjö så landar man i en diskussion mellan SF300 och SF1040. Här kan det då vara av intresse att minnas att SF300 kan transporteras på vanliga lastbilar medans SF1040, på grund av sin bredd, kräver specialtransport.

Under de åren som vi arbetat med vår SF300 serie, av vilka vi idag har något hundratal utlagda runt om i världen, så har vi skräddarsytt lösningar till de mest skiftande behov. Vi kan idag gjuta vilka vinklar som helst, vi kan utrusta pontonerna med snart sagt vilken utrustning som helst och detta kan vi göra för att vi använder i princip samma tekniska grundlösningar som är mycket väl utprovade.

Hela vårt koncept för flytande vågbrytare bygger på följande tre hörnstenar;

1. Stark armering runt förankringsbyglarna. Våra förankringsbyglar är armerade på ett sådant vis att hela vågbrytaren kan lyftas i en enda bygel.

2. Vårt kopplingssystem som består av kopplingsbunnar med kraftiga stålplåtar, rostfria ursparningar, vajrar med insprängt rostskyddsfett samt kraftiga liggande gummicylindrar. Kopplingssystemet är dessutom så mångsidigt att vi kan använda oss av centrumkopplingar, för att eliminera torsionsbelastningar på längre pirer eller för att kunna bygga specifika vinkellösningar.

3. Vår uppankringsteknik som baseras på förankring med tung kätting och betongankare. Kättingen schacklas till pontonerna med en sk. “bridal ring” enligt skissen nedan. Det framgår av nedanstående skiss att när kraften i kättingarna ökar när kopplingen sätt under belastning så blir den totala kraften i “brida ringen” nedåt vilket tvingar “ihop” våra pontoner som då hålls isär av gummicylindern. Ju mer det blåser, desto mer trycks pontonerna ihop.

Dobbel-sikring

Varje vågbrytare är unik och därför gjuts varje ponton först efter att kunden har godkänt ritningen, sk “shop drawing” vilket gör att du som kund kan få din ponton byggd precis till dina specifikationer.

Download (PDF, 198KB)