Superstormen Sandy slår till mot Amerikanska ostkusten

Först vill vi ägna en tanke åt alla de familjer vars liv har slagits i kras av Sandy.

Men, efter att ha inventerat de hundratals anläggningar som SF Marina har installerat på den amerikanska ostkusten efter stormen Sandy har vi konstaterat att de sammanlagda skadorna uppgår till två kopplingar samt skador på 10 talet bommar. Bättre kvitto på våra produkter, vår teknik och vår installationskunskap kunde vi inte ha fått.