Tag Archives: badplats

Vågskydd till Stenungsund

Nu har Stenungsunds segelsällskap äntligen fått ett riktigt vågskydd. Efter att STSS rivit sin gamla brygga och muddrat i hamnen så fick SF Pontona nöjet att leverera en 4m bred och 80m lång vågbrytare typ SF1040. Även en ny 25m ”Jollebrygga” fick vi leverera.

Allt på Sjön i Gustavsberg 2-4 september 2016

Varmt välkomna att besöka SF Pontona på Allt på Sjön i Gustavsberg 2-4 september. Till Gustavsberg bjuds hela båtbranschen in för att visa upp sig i Arcona Yachts hamn. Här finns över 270 utställda motor- och segelbåtar i alla storlekar, både från svenska och utländska varv. Båtarna ligger förtöjda vid SF Pontonas flytbryggor. Här finns […]

Sandared

Cirka två veckor gick det från beställning till leverans och installation av den här fina betongpontonen i Sandared. 2,4 meter bred och 10 meter lång. Kontakta Stig Jansson för mer information om projektet.

Tumlehed

I dagarna före jul levererade vi och installerade en ny vågdämpare till hamnen i Tumlehed. Vågdämparen är 80m x 4m och har en 30° vinkel i södra delen och utgör ett bra skydd för hamnen innanför. Utöver vågdämparen installerades också en 30 x 2,4 m anslutningsbrygga samt nya 8 m Y-bommar. Vi hoppas kunna visa […]

Gullholmen

På Skottarn, Gullholmen installerade vi förra veckan 3 m breda pontoner samt en fin badplattform. Nu håller vi tummarna för att det blir en varm och solig sommar nästa år så att den badplattformen blir flitigt använd! Vi hoppas också på fint väder under hösten med tanke på årets alla inplanerade installationer. Se länk till […]

Hässelmara

Våren 2011 levererades dessa fina trädäckade helbetongpontoner till en privat kund i Stockholms skärgård. Vi använde oss av vanliga standardpontoner från vår SF1000-serie, SF1030, varje ponton är 15 meter lång och 3 meter bred. Som standard har pontonerna ett fribord på ca 50 cm, i detta fall ville kunden ha ett högre fribord, ca 72 […]