Tag Archives: y-bommar

Y-bommar

Nu har SF Pontonas 3-åriga avtal med Kalmar Kommun inletts med en första leverans av Y-bommar. Vi levererade ca 100 bommar i varierande längder under april månad. SF Pontona och Kalmar Kommun ser fram emot att de gamla bommarna byts ut mot nya rejäla svensktillverkade bommar av högsta kvalité. Nu har leverans och installation av […]

Vågskydd till Stenungsund

Nu har Stenungsunds segelsällskap äntligen fått ett riktigt vågskydd. Efter att STSS rivit sin gamla brygga och muddrat i hamnen så fick SF Pontona nöjet att leverera en 4m bred och 80m lång vågbrytare typ SF1040. Även en ny 25m ”Jollebrygga” fick vi leverera.

Basaltfiberpontoner i Kullavik

Till Kullaviks hamn har SF Pontona byggt och installerat SF Prodock. De flytande betongpontonerna är armerad3 med basaltfiber. SF Prodock är en ny produkt baserad på patenterad teknologi. Viktiga fördelar med basaltfiber är att det inte korroderar och att det möjliggör lätta konstruktioner. För mer information om produkterna eller projektet, vänligen kontakta Stig Jansson på […]

Kolmyrarna hamn

I Kolmyrarna hamn har vi installerat ca 80 m SF 1030 med WM-bommar, se bild ovan. SF 1030 är en tre meter bred helbetongponton som vi skräddarsyr efter kundens önskemål med avseende på vinklar, boxar, rör med mera. Den finns i standardlängderna 10, 12, 15, 20 och 25 meter.

Ett bekymmerfritt bryggägande i många år !

I Rönnäng på Tjörn så valde föreningen att satsa på en helbetongbrygga istället för Trä/betong. Här levererade vi 145m med våran lite enklare variant av helbetongbrygga, SF Basic 2,4m. SF Basic lämpar sig väl på mer skyddade ställen där kunden vill ha ett bekymmerfritt bryggägande i många år till en låg kostnad.

Nu är Navigationssällskapet hamn på Djurgården i Stockholm klar !

Nu är Navigationssällskapet hamn på Djurgården i Stockholm klar. I levereransen ingick bla. 4 st SF400-20 & 1 st SF1040-20, Y-bommar från WM-bommen samt ett stort antal bojar. Navis fungerar även som en gästhamn på sommaren, välkommen !