Vågskydd till Stenungsund

Nu har Stenungsunds segelsällskap äntligen fått ett riktigt vågskydd.

Efter att STSS rivit sin gamla brygga och muddrat i hamnen så fick SF Pontona nöjet att leverera en 4m bred och 80m lång vågbrytare typ SF1040.

Även en ny 25m ”Jollebrygga” fick vi leverera.