Vindöns Camping

vindon-161005
Vindöns Camping valde oss som leverantör av sin nya vågbrytare som består av 2st 25m x 3m SF1030.
Den nya vågdämparen kommer att ge hamnen det skydd som den så väl behöver.