Y-bommar

Nu har SF Pontonas 3-åriga avtal med Kalmar Kommun inletts med en första leverans av Y-bommar. Vi levererade ca 100 bommar i varierande längder under april månad. SF Pontona och Kalmar Kommun ser fram emot att de gamla bommarna byts ut mot nya rejäla svensktillverkade bommar av högsta kvalité.
Nu har leverans och installation av 116 meter Prodock inlets i Karlslunds Marina vid Dalarö. Vi jobbar nu för fullt med de fina basalt pontonerna och beräknar vara klara under v14. I leveransen ingår även 36 st gångbara enkelrörsbommar från Y-bommen, svensktillverkade kvalitetsbommar.